Välkommen till

Gullberg & Jansson AB (publ)

Vår affärsidé

Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera produkter med fokus på miljösmarta lösningar för privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom grönyte-, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden.

Våra affärsområden

Våra huvudprodukter finns inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. 

Investerare

Vi förser aktieägare, analytiker och investerare med snabb, korrekt och relevant finansiell information. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

Press

Bokslutskommuniké januari – december 2022

FJÄRDE KVARTALET 2022 Nettoomsättning 67,2 MSEK (76,6) Rörelseresultat, EBITDA 2,8 MSEK (11,9) Resultat efter skatt -7,4 MSEK (7,8) Resultat per aktie före/efter utspädning -0,85 SEK (0,89) JANUARI-DECEMBER 2022 Nettoomsättning 381,9 MSEK (368,6) Rörelseresultat,...

Gullberg & Jansson AB presenterar Q4 2022

Gullberg & Jansson AB presenterar Q4 2022 onsdagen den 22 februari klockan 15.00. Peter Bäck, VD och koncernchef, håller tillsammans med Gunilla Månsson, tf CFO, en presentation med möjlighet att ställa frågor. INFORMATION Anmälan: Presentationen hålls via Teams....

Gullberg & Jansson tillträder aktierna i Optiheat AB

Gullberg & Jansson undertecknade den 7 oktober 2022 ett köpeavtal med att förvärva 80% av aktierna i Optiheat AB. Optiheat är ett energioptimeringsföretag som arbetar med utveckling av produkter och lösningar för både offentliga och privata installationer,...