Välkommen till

Gullberg & Jansson AB (publ)

Vår affärsidé

Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera produkter med fokus på miljösmarta lösningar för privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom grönyte-, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden.

Våra affärsområden

Våra huvudprodukter finns inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. 

Investerare

Vi förser aktieägare, analytiker och investerare med snabb, korrekt och relevant finansiell information. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

Press

Delårsrapport Q3 Januari-September 2023

TREDJE KVARTALET 2023 Nettoomsättning 54,8 MSEK (67,6) EBITDA -0,6 MSEK (6,6) Rörelseresultat -25,9 MSEK (5,5) Resultat efter skatt -14,0 MSEK (3,4) Resultat per aktie före/efter utspädning -1,60 SEK (0,40) JANUARI-SEPTEMBER 2023 Nettoomsättning 202,2 MSEK (314,7)...

Gullberg & Jansson presenterar Q3 2023

Gullberg & Jansson AB presenterar Q3 2023 torsdagen den 23 november klockan 15.00. Peter Bäck, VD och koncernchef, håller tillsammans med Gunilla Månsson, tf CFO, en presentation med möjlighet att ställa frågor. Anmälan: Presentationen hålls via Teams. ANMÄL DIG...

Nomaco blir Pellencs distributör i Skandinavien

Den franska tillverkaren av exklusiva batteridrivna redskap för den gröna sektorn flyttar försäljning och service till Nomaco i Danmark, Sverige och Norge Maskinimportören Nomaco A/S, som också är Nordens ledande leverantör av batteridrivna arbetsfordon, kommer nu...