Gullberg & Jansson förvärvar bolag inom energioptimering

Gullberg & Jansson AB har idag tecknat avtal om att förvärva 80% av aktierna i energioptimeringsbolaget Optiheat AB. Säljare är Sven-Arne Karlsson och Helen Svensson via sitt bolag Sösdala Holding AB. Sösdala Holdings aktieinnehav i bolaget uppgår därefter till...

Gullberg & Jansson AB: Delårsrapport Q2, Januari – Juni 2022

ANDRA KVARTALET 2022 • Nettoomsättning 148,8 MSEK (124,3) • Rörelseresultat, EBITDA 31,4 MSEK (33,2) • Resultat efter skatt 18,9 MSEK (24,0)* FÖRSTA HALVÅRET 2022 • Nettoomsättning 247,1 MSEK (188,7) • Rörelseresultat, EBITDA 47,0 MSEK (47,9) • Resultat efter skatt...

Gullberg & Jansson AB presenterar Q2 2022

Gullberg & Jansson AB presenterar Q2 2022 onsdagen den 17 augusti klockan 14.00. Peter Bäck, VD och koncernchef, håller tillsammans med Gunilla Månsson, tf CFO, en presentation med möjlighet att ställa frågor. INFORMATION Anmälan: Presentationen hålls via...