Driftstörning WiFi-server och AquaTemp

Vi har för närvarande driftstörningar på WiFi-servern och i vår app Aquatemp, problemet omfattar både iOS och Android. Vi arbetar febrilt med att hitta en lösning men har i skrivande stund ingen estimering på när problemet kan vara löst. I höstas tog vi beslut om att...

Driftstörning AquaTemp

För närvarande är det problem med start och stopp funktionen för poolvärmepumpen i vår app AquaTemp. Problemet omfattar både iOS och Android. Vi arbetar på en lösning men har i skrivande stund ingen estimering på när problemet ska vara löst.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GULLBERG & JANSSON AB (PUBL)

Aktieägarna i Gullberg & Jansson AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2020 kl. 14:00 på bolagets kontor, Hortensiagatan 7 i Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13:30 och avbryts när stämman öppnas. Gullberg & Jansson AB värnar om sina...

Driftstörning AquaTemp

För närvarande är det problem med AquaTemp och senaste Android 10 uppdateringen från Google. Vi arbeta på en lösning men har i skrivande stund ingen estimering på när problemet ska vara löst.