Gullberg & Jansson AB har undertecknat ett avtal om att förvärva en fastighet i Åstorp. Köpeskillingen uppgår till 19,5 Mkr och förvärvet kommer att finansieras genom egna medel och banklån. Beslutet om att förvärva fastigheten har tagits efter en noggrann ekonomisk analys. Avsikten är att bedriva egen verksamhet i fastigheten och lokalerna kommer i huvudsak att nyttjas av Gullberg & Jansson Service och Installation samt Gullberg & Jansson Hem och Trädgård.

Peter Bäck, VD och koncernchef kommenterar: ”Investeringen är en del i vår långsiktiga strategi för att möjliggöra fortsatt utveckling av Gullberg & Jansson Service och Installation samt Gullberg & Jansson Hem och Trädgård.”

Helsingborg den 20 september, 2022

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom professionell grönytebranschen samt branschen för hem- och utemiljö. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.