Jesper Bendtzen tillträder som ny VD i Gullberg & Jansson of Sweden den 1/4-2023. Jesper kommer som närmast från KungSängen där han arbetat som försäljningschef.

Jesper kom till Gullberg & Janssons koncern i januari 2023 och då som affärsutvecklare för Gullberg & Jansson Hem och Trädgård som marknadsför bland annat varumärkena Nordic Relax och Växthusbolaget.
Under Q2 2023 kommer Gullberg & Jansson of Sweden och Gullberg & Jansson Hem och Trädgård att fusioneras. Med fusionen ökar våra möjligheter för att stärka våra varumärken inom hem och trädgård.

”Det kommer att vara otroligt stimulerande att i en omtumlande värld få fortsätta utveckla bolaget på ett långsiktigt sätt” säger Jesper Bendtzen.

Peter Bäck som har varit VD sedan 2018 kommer att fokusera på sin roll som koncernchef och som operativ VD i det nyligen förvärvade bolaget Optiheat.

Koncernens VD Peter Bäck kommenterar: ”Med fusionen av våra två dotterbolag får vi stora synergieffekter inom ekonomi, marknadsföring, försäljning och inköp. Jesper har gedigen kunskap inom retail och är rätt person att utveckla bolaget med fokus på fortsatt tillväxt och lönsamhet.”

Helsingborg den 24 mars, 2023
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.