INVESTERARE

Investor Relations

Vi förser aktieägare, analytiker och investerare med snabb, korrekt och relevant finansiell information om Gullberg & Jansson AB (publ). Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

Kontakta gärna Peter Bäck, VD och Investor Relations-ansvarig på peter.back@gullbergjansson.se eller +46 706 46 46 63 om du har några frågor eller synpunkter.

Kommande rapporter

2022-08-17 Delårsrapport 2022-Q2
2022-11-08 Delårsrapport 2022-Q3
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022

Rapporter

Årsredovisningar

Styrelse & Ledning