Aktien

Gullberg & Jansson som investering

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett företag med affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera produkter med fokus på miljösmarta lösningar för privat och kommersiellt bruk.

 • Växande marknader
 • Högkvalitativa produkter
 • Aktiv och drivande styrelse
 • Säljorienterat bolag med högteknisk kompetens
 • Hängiven och kompetent personal
 • Stor potential att växa organiskt med befintliga och nya produkter
 • Ägarvänligt bolag med målsättning att dela ut 30% av resultatet efter skatt
 • Förvärvsmöjligheter
 • Starka och långsiktiga ägare

 

Gullberg & Janssons 10 största aktieägare

Namn Kapital % Röster %
Gaétan Boyer 21,63 21,63
LMK-bolagen & stiftelse 17,28 17,28
Lars Lindgren 15,97 15,97
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 11,65 11,65
Peter Hamberg 5,13 5,13
Nordnet Pensionsförsäkring 7,50 7,50
Tobias Minde 3,79 3,79
Pernilla Boyer 2,75 2,75
Patric Bjurhovd 1,42 1,42
Peter Bäck 1,33 1,33

Strategi

Moderbolaget Gullberg & Jansson AB ska, med fokus på tillväxt och lönsamhet bidra med kunskap till respektive dotterbolag. Idén är att utveckla bolagen inom koncernen till att bli mer säljinriktade och bygga större produktportföljer för att öka försäljningen till befintliga partner och attrahera nya potentiella kunder.

 • Vi tror på långsiktiga affärsrelationer. Den kompetens och det engagemang som genomsyrar bolagen skapar trygghet och förtroende.
 • Vi ska tillsammans med våra kunder utveckla nya koncept, produkter och lösningar.
 • Vi ska genom marknadsföring stärka våra varumärken och skapa goda affärsmöjligheter för våra partners och kunder.

Mål

Gullberg & Janssons långsiktiga mål är att utveckla bolaget både organiskt och via företagsförvärv. Gullberg & Jansson förvärvar välskötta små bolag inom importhandel eller med egenutvecklade produkter. Målet är att utveckla de förvärvade bolagen med en genuin entreprenörsandamed, fokus på tillväxt och lönsamhet. Moderbolaget bidrar med kunskap inom ekonomi, inköp, logistik och marknadsföring till respektive dotterbolag.

 

Finansiella mål

Utveckling

Vår långsiktiga målsättning är att dela ut 30 procent av resultatet efter skatt med beaktande av bolagets finansiella ställning.

Tillväxt

Vi ska ha en genomsnittlig tillväxt med 10% per år över en längre period.

Utdelningspolicy

Vår utdelningspolicy anger att styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som ska uppgå till cirka 30% av resultatet efter skatt.

Digitalisering

Gullberg & Jansson koncernen arbetar aktivt för att digitalisera sin verksamhet. Vi har bland annat implementera digitala säljverktyg för våra återförsäljare i form av e-handel och konfiguratorer.