AKTIEN

Investera i Gullberg & Jansson

 

  • Växande marknader
  • Högkvalitativa produkter
  • Aktiv och drivande styrelse
  • Säljorienterat bolag med högteknisk kompetens
  • Hängiven och kompetent personal
  • Stor potential att växa organiskt med befintliga och nya produkter
  • Ägarvänligt bolag med målsättning att dela ut 30% av resultatet efter skatt
  • Förvärvsmöjligheter
  • Starka och långsiktiga ägare

 

Gullberg & Janssons 10 största aktieägare

Namn Kapital % Röster %
Gaétan Boyer 21,84 21,84
Lars Lindgren 15,97 15,97
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 11,47 11,47
LMK-bolagen & Stiftelse 9,56 9,56
Nordnet Pensionsförsäkring 9,0 9,0
Peter Hamberg 6,16 6,16
Pernilla Boyer 4,42 4,42
Tobias Minde 3,40 3,40
Anerem Aktiebolag 1,72 1,72
Peter Bäck 1,23 1,23

Uppdaterad 2023-05-25

Strategisk inriktning

Gullberg & Jansson skall utveckla och vårda långsiktiga affärsrelationer med partners och kunder på den nordiska marknaden.

Gullberg & Jansson ska genom den kompetens och engagemang som genomsyrar verksamheten skapa trygghet och förtroende hos partners och kunder.

Gullberg & Jansson ska tillsammans med leverantörer och partners utveckla nya koncept, produkter och lösningar där, design, kvalitet, innovation, ekonomi och miljöpåverkan alltid står i fokus.

Gullberg & Jansson ska genom aktiv marknadsföring stärka sitt varumärke och skapa goda affärsmöjligheter för partners och kunder.

Gullberg & Jansson ska ha en lönsam tillväxt både organiskt och via företagsförvärv.

 

 

 

Finansiella mål

Gullberg & Jansson ska ha en årlig omsättningstillväxt på minst 10% och en vinstmarginal på minst 10%.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv.

Gullberg & Jansson utdelningspolicy anger att styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som ska uppgå till cirka 30% av resultatet efter skatt. Detta under förutsättning att en bedömning av koncernens konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt är förenlig med utdelningens storlek.