AKTIEN

Investera i Gullberg & Jansson

 

  • Växande marknader
  • Högkvalitativa produkter
  • Aktiv och drivande styrelse
  • Säljorienterat bolag med högteknisk kompetens
  • Hängiven och kompetent personal
  • Stor potential att växa organiskt med befintliga och nya produkter
  • Ägarvänligt bolag med målsättning att dela ut 30% av resultatet efter skatt
  • Förvärvsmöjligheter
  • Starka och långsiktiga ägare

 

Gullberg & Janssons 10 största aktieägare

Namn Kapital % Röster %
Gaétan Boyer 21,31 21,31
LMK-bolagen & stiftelse 17,02 17,02
Lars Lindgren 15,97 15,97
Magnus Vahlquist, privat och genom bolag 11,47 11,47
Peter Hamberg 4,95 4,95
Nordnet Pensionsförsäkring 7,73 7,73
Tobias Minde 3,41 3,41
Pernilla Boyer 2,71 2,71
Peter Bäck 1,24 1,24
Jan Pettersson 0,92 0,92

Strategisk inriktning

Gullberg & Jansson skall utveckla och vårda långsiktiga affärsrelationer med partners och kunder på den nordiska marknaden.

Gullberg & Jansson ska genom den kompetens och engagemang som genomsyrar verksamheten skapa trygghet och förtroende hos partners och kunder.

Gullberg & Jansson ska tillsammans med leverantörer och partners utveckla nya koncept, produkter och lösningar där, design, kvalitet, innovation, ekonomi och miljöpåverkan alltid står i fokus.

Gullberg & Jansson ska genom aktiv marknadsföring stärka sitt varumärke och skapa goda affärsmöjligheter för partners och kunder.

Gullberg & Jansson ska ha en lönsam tillväxt både organiskt och via företagsförvärv.

 

 

 

Finansiella mål

Gullberg & Jansson ska ha en årlig omsättningstillväxt på minst 10% och en vinstmarginal på minst 10%.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv.

Gullberg & Jansson utdelningspolicy anger att styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som ska uppgå till cirka 30% av resultatet efter skatt. Detta under förutsättning att en bedömning av koncernens konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt är förenlig med utdelningens storlek.