BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma

Gullberg & Janssons årsstämma har ägt rum onsdagen den 18 maj på huvudkontoret i Helsingborg.

 

Formulär för poströstning

Gullberg & Jansson (publ)

Fullmakt för årsstämma

Gullberg & Jansson (publ)

Förslag bolagsordning

Gullberg & Jansson (publ)