BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma 2023

Gullberg & Janssons årsstämma äger rum den 23 maj på huvudkontoret i Helsingborg.

 

Protokoll Årsstämma 2023

Gullberg & Jansson (publ)

Formulär för poströstning

Gullberg & Jansson (publ)

Fullmakt för årsstämma

Gullberg & Jansson (publ)

Förslag bolagsordning

Gullberg & Jansson (publ)

Protokoll Årsstämma 2022

Gullberg & Jansson (publ)

Protokoll Årsstämma 2021

Gullberg & Jansson (publ)

Protokoll Årsstämma 2020

Gullberg & Jansson (publ)

Protokoll Årsstämma 2019

Gullberg & Jansson (publ)