Finansiell kalender

  • 16 maj 2024 Delårsrapport januari-mars 2024
  • 21 maj 2024 Årsstämma
  • 23 augusti 2024 Delårsrapport januari-juni 2024
  • 15 november 2024 Delårsrapport januari-september 2024