Finansiell kalender

  • 2023-05-23 Årsstämma 2022
  • 2023-05-23 Delårsrapport 2023-Q1
  • 2023-08-25 Delårsrapport 2023-Q2
  • 2023-11-23 Delårsrapport 2023-Q3
  • 2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023