PRESS

Gullberg & Jansson of Sweden anställer ny VD

Jesper Bendtzen tillträder som ny VD i Gullberg & Jansson of Sweden den 1/4-2023. Jesper kommer som närmast från KungSängen där han arbetat som försäljningschef. Jesper kom till Gullberg & Janssons koncern i januari 2023 och då som affärsutvecklare för...

läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2022

FJÄRDE KVARTALET 2022 Nettoomsättning 67,2 MSEK (76,6) Rörelseresultat, EBITDA 2,8 MSEK (11,9) Resultat efter skatt -7,4 MSEK (7,8) Resultat per aktie före/efter utspädning -0,85 SEK (0,89) JANUARI-DECEMBER 2022 Nettoomsättning 381,9 MSEK (368,6) Rörelseresultat,...

läs mer

Gullberg & Jansson AB presenterar Q4 2022

Gullberg & Jansson AB presenterar Q4 2022 onsdagen den 22 februari klockan 15.00. Peter Bäck, VD och koncernchef, håller tillsammans med Gunilla Månsson, tf CFO, en presentation med möjlighet att ställa frågor. INFORMATION Anmälan: Presentationen hålls via Teams....

läs mer

Gullberg & Jansson tillträder aktierna i Optiheat AB

Gullberg & Jansson undertecknade den 7 oktober 2022 ett köpeavtal med att förvärva 80% av aktierna i Optiheat AB. Optiheat är ett energioptimeringsföretag som arbetar med utveckling av produkter och lösningar för både offentliga och privata installationer,...

läs mer

Delårsrapport Q3 Juli-September, 2022

TREDJE KVARTALET 2022 • Nettoomsättning 67,6 MSEK (103,3) • Rörelseresultat, EBITDA 6,6 MSEK (23,8) • Resultat efter skatt 3,4 MSEK (18,0) JANUARI - SEPTEMBER 2022 • Nettoomsättning 314,7 MSEK (292,0) • Rörelseresultat, EBITDA 54,9 MSEK (71,6) • Resultat efter skatt...

läs mer

Gullberg & Jansson AB presenterar Q3 2022

Gullberg & Jansson AB presenterar Q3 2022 tisdagen den 8 november klockan 15.00. Peter Bäck, VD och koncernchef, håller tillsammans med Gunilla Månsson, tf CFO, en presentation med möjlighet att ställa frågor. INFORMATION Anmälan: Presentationen hålls via...

läs mer

Gullberg & Jansson förvärvar fastighet i Åstorp

Gullberg & Jansson AB har undertecknat ett avtal om att förvärva en fastighet i Åstorp. Köpeskillingen uppgår till 19,5 Mkr och förvärvet kommer att finansieras genom egna medel och banklån. Beslutet om att förvärva fastigheten har tagits efter en noggrann...

läs mer