Styrelse & Ledning

Styrelse

Gaétan Boyer

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2018. (född 1982)

Innehav: 2 093 124 aktier (Evarist AB, närstående familj och eget innehav)

Gaétan Boyer har grundat Poolvärlden och Stads & Parkprodukter, två bolag som förvärvades av Gullberg & Jansson under 2016. Gaétan har en civilingenjörsexamen.

Peter Ragnarsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2010 (född 1963)

LMK Ventures AB:s innehav: 1 533 628 aktier.

Peter är ledamot och VD för LMK Ventures AB sedan 2009. Han var även tidigare VD för Axis AB (publ) som bland annat är världsledande på nätverkskameror. Peter har en civilekonomexamen.

Susanna Hilleskog

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015 (född 1963)

Innehav: 0 aktier

Susanna har haft ledande befattningar inom Akzo Nobel och Trelleborg-koncernen. Susanna är VD för Trelleborg Wheel Systems Nordic AB och styrelseledamot i BIM Kemi AB, GARO AB (publ) samt Lammhults Design Group AB (publ). Susanna har en civilekonomexamen.

Lottie Svedenstedt

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015 (född 1957)

Innehav: 3200 aktier

Lottie Svedenstedt har haft ledande befattningar inom H&M AB och IKEA AB. Lottie är styrelseledamot i bland andra Byggmax Group AB, Helsingbogs IF (HIF), ITAB Shop Concept AB (publ) och Swedavia AB.

Ledning

Peter Bäck

VD

Verkställande direktör sedan 2018, tidigare Försäljningschef på bolaget sedan 2016 (född 1964)

Innehav: 114 200 aktier

Peter Bäck har tidigare bland annat varit VD i CS Byggteknik AB.

 

Gaetan Boyer

STYRELSEORDFÖRANDE

Styrelseordförande sedan 2018 (född 1982)

Innehav: 2 093 124 aktier (Evarist AB, närstående familj och eget innehav)

Gaétan Boyer är grundare av Poolvärlden AB (namnändrat till Gullberg & Jansson of Sweden AB) och Stads & Parkprodukter i Stockholm AB, som är helägda dotterbolag i Gullberg & Jansson-koncernen. Gaétan har en civilingenjörsexamen.

 

Gunilla Månsson

Ekonomichef (tf)

Tf ekonomichef sedan 2017 (född 1967)

Innehav: 1700 aktier

Gunilla Månsson är civilekonom och har en gedigen arbetslivserfarenhet som ekonomichef.