Styrelse & Ledning

Styrelse

Gaétan Boyer

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2018. (född 1982)

Innehav: 2 093 124 aktier (Evarist AB, närstående familj och eget innehav)

Gaétan Boyer har grundat Poolvärlden och Stads&Park Produkter, två bolag som förvärvades av Gullberg & Jansson under 2016. Gaétan är vice VD och styrelseledamot i Hamberg Förvaltning AB sedan 2020. Gaétan är styrelseordförande i Jungfrusund Skärgårdsstad AB, styrelseledamot i Solporten Fastighets AB och styrelseledamot i Ecoclime AB (publ). Gaétan har en civilingenjörsexamen.

Peter Ragnarsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2010 (född 1963)

LMK Ventures AB:s innehav: 1 533 628 aktier.

Peter är ledamot och VD för LMK Ventures AB sedan 2009. Han var även tidigare VD för Axis AB (publ) som bland annat är världsledande på nätverkskameror. Peter har en civilekonomexamen.

Susanna Hilleskog

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015 (född 1963)

Innehav: 0 aktier

Susanna har haft ledande befattningar inom Akzo Nobel och Trelleborg-koncernen. Susanna är VD för Trelleborg Wheel Systems Nordic AB samt styrelseledamot i BIM Kemi AB och Svensk Däckåtervinning AB. Susanna har en civilekonomexamen.

Lottie Svedenstedt

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2015 (född 1957)

Innehav: 3200 aktier

Lottie har haft ledande befattningar inom Hennes & Mauritz och IKEA. Lottie är styrelseledamot i bland andra Swedavia AB samt Vice ordförande i Helsingborgs IF (HIF). Lottie har en juristexamen.

Ledning

Peter Bäck

VD

Verkställande direktör sedan 2018, tidigare Försäljningschef på bolaget sedan 2016 (född 1964)

Innehav: 114 200 aktier

Peter Bäck har tidigare bland annat varit VD i CS Byggteknik AB.

 

Gaetan Boyer

STYRELSEORDFÖRANDE

Styrelseordförande sedan 2018 (född 1982)

Innehav: 2 093 124 aktier (Evarist AB, närstående familj och eget innehav)

Gaétan Boyer har grundat Poolvärlden och Stads&Park Produkter, två bolag som förvärvades av Gullberg & Jansson under 2016. Gaétan är vice VD och styrelseledamot i Hamberg Förvaltning AB sedan 2020. Gaétan är styrelseordförande i Jungfrusund Skärgårdsstad AB, styrelseledamot i Solporten Fastighets AB och styrelseledamot i Ecoclime AB (publ). Gaétan har en civilingenjörsexamen.

 

Gunilla Månsson

Ekonomichef (tf)

Tf ekonomichef sedan 2017 (född 1967)

Innehav: 1700 aktier

Gunilla har en civilekonomexamen och har en gedigen arbetslivserfarenhet som CFO/ekonomichef inom flertalet verksamheter.