Gullberg & Jansson AB äger 51% i Nomaco AB och 100% i Stads & Park Produkter i Stockholm AB. Nomaco AB tar via en inkråmsaffär över 100% av Stads&Park Produkter i Stockholm AB. Affären genomförs i sin helhet 2022-03-01.

Bolagen arbetar idag mot samma marknad och kundsegment men med olika produktportföljer av miljövänliga batteridrivna maskiner och fordon. Stads&Park lanserade 2021 varumärket Oeliatec som Nomaco även har agenturen för i Danmark och Norge. Nomaco har nyligen skrivet ett exklusivt avtal med holländska Alltrec och har med det agenturen för Sverige, Danmark och Norge.

Koncernchef Peter Bäck kommenterar: ”Vi har sedan köpet av Nomacobolagen haft som målsättning att fusionera dessa bolag till ett, vi har nu tidigare än beräknat hittat en lösning som kommer gynna bägge bolagens utveckling i positiv riktning”

Nomaco AB har i samband med affären anställt en ny utesäljare som kommer arbeta mot hela marknaden. Christian Hjortmar, tidigare VD för Stads&Park kommer arbeta som försäljningschef i Nomaco AB.

Nomacos VD Benny Svenningsen kommenterar: ”Med en bredare produktportfölj och mer fokuserade säljinsatser med fler säljare uppnår vi en större synergi och får möjligheten att på ett lönsamt och effektivt sätt knyta till oss fler kunder och öka våra marknadsandelar inom den professionella grönytebranschen.”

Helsingborg den 25 februari, 2022

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00

E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.