Gullberg & Janssons dotterbolag Nomaco Norge AS har tecknat ett nytt ramavtal med Hydro Aluminium AS, som sträcker sig från 2024 – 2029. Avtalet innebär att Nomaco Norge blir exklusiv leverantör av elektriska transportfordon från Melex till bolagets fem anläggningar i Norge.

Hydro Aluminium AS är en norsk industrikoncern som har verksamheter inom metallframställning och förnyelsebar energi, bolaget är världens fjärde största aluminiumtillverkare. För över 30 år sedan köpte Hydro Aluminium AS sin första Melexbil och har sedan dess köpt nya fordon kontinuerligt. Det är en stor del av dessa bilar som ska bytas ut de kommande 3–5 åren.

”Vi är otroligt stolta över att vi undertecknat ett ramavtal för Melex el-bilar med Hydro Aluminium AS. Hydro Aluminium har fem fabriker i Norge och de använder transportfordon för att förflytta personal på de stora anläggningarna. Avtalet är det största som Nomaco Norge tecknat och kanske det största enskilda avtalet i Nomacobolagens 30 åriga historia. Vi ser fram emot att börja arbeta tillsammans med Hydro Aluminium AS”, säger Geir Bentestuen, VD Nomaco Norge.

Helsingborg den 2 januari, 2024

Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.