För att öka mångfalden på ängsmark är slåtter nödvändigt. I april 2021 lanserar Stads & Parkprodukter en knivslåtterbalk från AS-Motor.

Läs press relesen i sin helhet, Press release Stads&Park