Gullberg & Jansson of Sweden AB har under hösten 2018 tecknat avtal med Visma Collectors AB för hantering av kravverksamhet.

Samarbetet innebär att Gullberg & Jansson of Sweden AB i fortsättningen endast hanterar fakturor och frågor om dess innehåll. Obetalda fakturor överlämnas till Visma Collectors AB som, på uppdrag av Gullberg & Jansson of Sweden AB, hanterar kravprocessen i form av påminnelser, inkassokrav och kontakt med Kronofogden.