OM OSS

Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingborg. Moderbolaget utför endast administrativa och koncerngemensamma tjänster.

Strategisk inriktning

Gullberg & Jansson skall utveckla och vårda långsiktiga affärsrelationer med partners och kunder på den nordiska
marknaden.

Gullberg & Jansson ska genom den kompetens och engagemang som genomsyrar verksamheten skapa trygghet

och förtroende hos partners och kunder.

Gullberg & Jansson ska tillsammans med leverantörer och partners utveckla nya koncept, produkter och

lösningar där, design, kvalitet, innovation, ekonomi och miljöpåverkan alltid står i fokus.

Gullberg & Jansson ska genom aktiv marknadsföring stärka sitt varumärke och skapa goda affärsmöjligheter för

partners och kunder.

Gullberg & Jansson ska ha en lönsam tillväxt både organiskt och via företagsförvärv.

Finansiella mål

Gullberg & Jansson ska ha en årlig omsättningstillväxt på minst 10% och en vinstmarginal på minst 10%.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv.

Gullberg & Jansson utdelningspolicy anger att styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som ska uppgå till cirka 30% av resultatet efter skatt. Detta under förutsättning att en bedömning av koncernens konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt är förenlig med utdelningens storlek.

 

 

 

Historia

Läs mer om vår historia!

Press

Gullberg & Jansson presenterar Q2 2023

Gullberg & Jansson AB presenterar Q2 2023 fredagen den 25 augusti klockan 13.00. Peter Bäck, VD och koncernchef, håller tillsammans med Gunilla Månsson, tf CFO, en presentation med möjlighet att ställa frågor. INFORMATION Anmälan: Presentationen hålls via...

Optiheat har tecknat ett exklusivavtal med Renovent Sp/f på Färöarna

Gullberg & Janssons dotterbolag Optiheat AB har tecknat ett exklusivavtal med Renovent Sp/f på Färöarna. Avtalet innebär att Renovent får agenturen på Optiheats energisystem på Färöarna. ”Vi är mycket glada över vårt samarbete med Renovent. Den färöiska marknaden...

Gullberg & Jansson ingår ett exklusivt avtal med Coverseal

Gullberg & Jansson of Sweden utökar sitt produktsortiment genom att ingå ett exklusivt avtal med Coverseal från Belgien. Coverseal tillverkar det patenterade Coverseal systemet, ett exklusivt och säkerhetsklassat poolskydd i premium segmentet. ”Avtalet innebär att...