Optiheat har nu påbörjat slangläggning med fräsmetoden i SALK tennishall i Stockholm för att installera Optiheats effektiva energisystem. Med golvslinga, värmepump och ispinne kommer vi både kunna värma och avfukta garaget.

”Ett mycket spännande och kul projekt som visar våra produkters unika och mångsidiga användningsområde. Vi värmer, vi kyler och vi avfuktar”, säger Peter Bäck, VD Optiheat.

Helsingborg den 28 augusti, 2023

Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.