Välkommen till

Gullberg & Jansson AB (publ)

Vår affärsidé

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett företag med affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera produkter med fokus på miljösmarta lösningar för privat och kommersiellt bruk. 

Våra bolag

Våra huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden.

Investerare

Vi förser aktieägare, analytiker och investerare med snabb, korrekt och relevant finansiell information om Gullberg & Jansson AB (publ). Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

Press

Gullberg & Jansson tillträder aktierna i Ecta AB

Gullberg & Jansson AB undertecknade den 1 april 2022 ett köpeavtal om att förvärva 70% av aktierna i Ecta AB. Ecta AB innehar agenturen för holländska Creative Outdoor Products B.V. där OFYR är det största och mest välkända varumärket. Ecta AB hade 2021 en...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GULLBERG & JANSSON AB (PUBL)

Aktieägarna i Gullberg & Jansson AB (publ), 556690-5989, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl 14.00 i bolagets lokaler på Hortensiagatan 7 i Helsingborg samt via länk. Covid-19 Trots att spridningen av och hälsoriskerna med Covid-19 har...

Gullberg & Jansson AB förvärvar 70% av Ecta AB

Gullberg & Jansson AB, listade på Spotlight Next, har tecknat ett slutgiltigt avtal om att förvärva 70% av Ecta AB. Ecta AB innehar agenturen för holländska Creative Outdoor Products B.V. där OFYR är det största och mest välkända varumärket. Att laga mat med OFYRs...