Välkommen till

Gullberg & Jansson AB (publ)

Vår affärsidé

Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera produkter med fokus på miljösmarta lösningar för privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom grönyte-, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden.

Våra affärsområden

Våra huvudprodukter finns inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. 

Investerare

Vi förser aktieägare, analytiker och investerare med snabb, korrekt och relevant finansiell information. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

Press

Gullberg & Jansson AB presenterar Q1 2024

Gullberg & Jansson AB presenterar Q1 2024 fredagen den 17 maj klockan 15.00. Peter Bäck, VD och koncernchef, håller tillsammans med Gunilla Månsson, tf CFO, en presentation med möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls via Teams, anmäl dig här. ...

Gullberg & Jansson AB bildar nytt affärsområde

Gullberg & Jansson bildar affärsområdet Energi och Klimat där dotterbolaget Optiheat ska ingå. Bolaget säljer värmesystem med låg energiförbrukning till fastighetsägare. Genom att skapa ett separat affärsområde för Optiheat kan vi bättre fokusera på att maximera...