Mot bakgrund av konjunkturläget och säsongsvariationer har styrelsen för Gullberg & Jansson beslutat att ändra utdelningsförslaget inför årsstämman. Styrelsens nya förslag är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022. I bokslutskommunikén föreslog styrelsen en utdelning på 0,80 kronor per aktie. Beslutet är en försiktighetsåtgärd för att parera säsongsvariationer samt för att säkerställa bolagets likviditet och uthållighet på kort och lång sikt. Kallelse till årsstämman kommer inom kort.

Helsingborg den 20 april, 2023
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2023.

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.