AFFÄRSOMRÅDEN

”Vår vision är att skapa
glädje, 
hälsa, avkoppling och en
bättre arbetsmiljö”

AFFÄRSOMRÅDE HEM - OCH UTEMILJÖ

Inom affärsområdet Hem- och Utemiljö erbjuder vi ett brett sortiment av produkter inom premiumsegmentet.

AFFÄRSOMRÅDE PROFESSIONELL GRÖNYTA

Inom vårt affärsområde Professionell Grönyta erbjuder vi en mängd innovativa lösningar och produkter från ledande
aktörer inom grönyteskötsel för miljömedvetna proffs.

Press

Bokslutskommuniké januari – december 2022

FJÄRDE KVARTALET 2022 Nettoomsättning 67,2 MSEK (76,6) Rörelseresultat, EBITDA 2,8 MSEK (11,9) Resultat efter skatt -7,4 MSEK (7,8) Resultat per aktie före/efter utspädning -0,85 SEK (0,89) JANUARI-DECEMBER 2022 Nettoomsättning 381,9 MSEK (368,6) Rörelseresultat,...

Gullberg & Jansson AB presenterar Q4 2022

Gullberg & Jansson AB presenterar Q4 2022 onsdagen den 22 februari klockan 15.00. Peter Bäck, VD och koncernchef, håller tillsammans med Gunilla Månsson, tf CFO, en presentation med möjlighet att ställa frågor. INFORMATION Anmälan: Presentationen hålls via Teams....

Gullberg & Jansson tillträder aktierna i Optiheat AB

Gullberg & Jansson undertecknade den 7 oktober 2022 ett köpeavtal med att förvärva 80% av aktierna i Optiheat AB. Optiheat är ett energioptimeringsföretag som arbetar med utveckling av produkter och lösningar för både offentliga och privata installationer,...