AFFÄRSOMRÅDE HEM OCH UTEMILJÖ

Inom affärsområdet hem och utemiljö erbjuder vi ett brett sortiment av produkter inom premiumsegmentet

GULLBERG & JANSSON OF SWEDEN AB

Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av poolprodukter inom premiumsegmentet. Vi marknadsför och distribuerar ett brett sortiment av miljösmarta poolprodukter inom säkerhet, värme, rening och vattenkemi

GULLBERG & JANSSON HEM- OCH TRÄDGÅRD

Inom hem och trädgård erbjuder vi produkter inom- och utomhusbruk.

ECTA

Ecta AB innehar agenturen för holländska Creative Outdoor Products B.V. där OFYR® är det största och mest välkända varumärket.

GULLBERG & JANSSON SERVICE OCH INSTALLATION

Vi säkerställer kvaliten på Gullberg & Janssons produkter och skapa trygghet för återförsäljare och slutkonsumenter.

OPTIHEAT

Optiheat erbjuder kompletta energisystem för villa, fastigheter och industri.

Press

Delårsrapport Januari – Mars 2024

FÖRSTA KVARTALET 2024 Nettoomsättning 50,8 MSEK (46,4) EBITDA -2,3 MSEK (-4,2) Rörelseresultat -4,3 MSEK (-5,9) Resultat efter skatt -6,3 MSEK (-6,5) Resultat per aktie före/efter utspädning -0,63 SEK (-0,69)   KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens...

Gullberg & Jansson AB presenterar Q1 2024

Gullberg & Jansson AB presenterar Q1 2024 fredagen den 17 maj klockan 15.00. Peter Bäck, VD och koncernchef, håller tillsammans med Gunilla Månsson, tf CFO, en presentation med möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls via Teams, anmäl dig här. ...

Gullberg & Jansson AB bildar nytt affärsområde

Gullberg & Jansson bildar affärsområdet Energi och Klimat där dotterbolaget Optiheat ska ingå. Bolaget säljer värmesystem med låg energiförbrukning till fastighetsägare. Genom att skapa ett separat affärsområde för Optiheat kan vi bättre fokusera på att maximera...