AFFÄRSOMRÅDE HEM OCH UTEMILLJÖ

Inom affärsområdet hem och utemiljö erbjuder vi ett brett sortiment av produkter inom premiumsegmentet

GULLBERG & JANSSON OF SWEDEN AB

Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av poolprodukter inom premiumsegmentet. Vi marknadsför och distribuerar ett brett sortiment av miljösmarta poolprodukter inom säkerhet, värme, rening och vattenkemi

GULLBERG & JANSSON HEM- OCH TRÄDGÅRD

Inom hem och trädgård erbjuder vi produkter inom- och utomhusbruk.

ECTA

Ecta AB innehar agenturen för holländska Creative Outdoor Products B.V. där OFYR® är det största och mest välkända varumärket.

GULLBERG & JANSSON SERVICE OCH INSTALLATION

Vi säkerställer kvaliten på Gullberg & Janssons produkter och skapa trygghet för återförsäljare och slutkonsumenter.

OPTIHEAT

Optiheat erbjuder kompletta energisystem för villa, fastigheter och industri.

Press

Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Gullberg & Jansson AB

Enligt den av årsstämman beslutade instruktionen för valberedningen i Gullberg & Jansson AB (publ) ska valberedningen bestå av tre medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s...

Gullberg & Jansson förvärvar bolag inom energioptimering

Gullberg & Jansson AB har idag tecknat avtal om att förvärva 80% av aktierna i energioptimeringsbolaget Optiheat AB. Säljare är Sven-Arne Karlsson och Helen Svensson via sitt bolag Sösdala Holding AB. Sösdala Holdings aktieinnehav i bolaget uppgår därefter till...