AFFÄRSOMRÅDEN

”Vår vision är att skapa
glädje, 
hälsa, avkoppling och en
bättre arbetsmiljö”

AFFÄRSOMRÅDE HEM - OCH UTEMILJÖ

Inom affärsområdet Hem- och Utemiljö erbjuder vi ett brett sortiment av produkter inom premiumsegmentet.

AFFÄRSOMRÅDE PROFESSIONELL GRÖNYTA

Inom vårt affärsområde Professionell Grönyta erbjuder vi en mängd innovativa lösningar och produkter från ledande
aktörer inom grönyteskötsel för miljömedvetna proffs.

Press

Delårsrapport Januari – Mars 2024

FÖRSTA KVARTALET 2024 Nettoomsättning 50,8 MSEK (46,4) EBITDA -2,3 MSEK (-4,2) Rörelseresultat -4,3 MSEK (-5,9) Resultat efter skatt -6,3 MSEK (-6,5) Resultat per aktie före/efter utspädning -0,63 SEK (-0,69)   KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens...

Gullberg & Jansson AB presenterar Q1 2024

Gullberg & Jansson AB presenterar Q1 2024 fredagen den 17 maj klockan 15.00. Peter Bäck, VD och koncernchef, håller tillsammans med Gunilla Månsson, tf CFO, en presentation med möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls via Teams, anmäl dig här. ...

Gullberg & Jansson AB bildar nytt affärsområde

Gullberg & Jansson bildar affärsområdet Energi och Klimat där dotterbolaget Optiheat ska ingå. Bolaget säljer värmesystem med låg energiförbrukning till fastighetsägare. Genom att skapa ett separat affärsområde för Optiheat kan vi bättre fokusera på att maximera...