AFFÄRSOMRÅDEN

”Vår vision är att skapa
glädje, 
hälsa, avkoppling och en
bättre arbetsmiljö”

AFFÄRSOMRÅDE HEM - OCH UTEMILJÖ

Inom affärsområdet Hem- och Utemiljö erbjuder vi ett brett sortiment av produkter inom premiumsegmentet.

AFFÄRSOMRÅDE PROFESSIONELL GRÖNYTA

Inom vårt affärsområde Professionell Grönyta erbjuder vi en mängd innovativa lösningar och produkter från ledande
aktörer inom grönyteskötsel för miljömedvetna proffs.

Press

Gullberg & Jansson förvärvar bolag inom energioptimering

Gullberg & Jansson AB har idag tecknat avtal om att förvärva 80% av aktierna i energioptimeringsbolaget Optiheat AB. Säljare är Sven-Arne Karlsson och Helen Svensson via sitt bolag Sösdala Holding AB. Sösdala Holdings aktieinnehav i bolaget uppgår därefter till...

Gullberg & Jansson förvärvar fastighet i Åstorp

Gullberg & Jansson AB har undertecknat ett avtal om att förvärva en fastighet i Åstorp. Köpeskillingen uppgår till 19,5 Mkr och förvärvet kommer att finansieras genom egna medel och banklån. Beslutet om att förvärva fastigheten har tagits efter en noggrann...