Under våren sker förändringar inom Gullberg & Jansson-koncernen.

Från och med 1 februari går Kerstin Wibergh över till att arbeta i dotterbolaget Nordic Relax of Sweden AB. Samtidigt ersätts hon av Josephine Karlsson som närmast kommer från ett arbete inom sales- och partnersupport på Resurs Bank.

”Efter drygt sex år på sälj- och marknadsavdelningen hos Gullberg & Jansson ser jag med spänning fram emot att starta upp och driva dotterbolaget Nordic Relax of Sweden AB. Nordic Relax kommer som tidigare kommunicerat vara verksamt inom relax- och wellnessbranschen”, säger Kerstin Wibergh.

Koncernens VD Peter Bäck kommenterar: ”Det är väldigt roligt för oss att vi nu kan starta ett nytt bolag inom ett segment där vi ser en utvecklingspotential. Med Nordic Relax i portföljen tar vi ytterligare ett steg i att utveckla koncernen långsiktigt.”

Helsingborg den 31 januari, 2020
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör
För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Gullberg & Jansson AB (publ.) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.