HISTORIA

[
2002
 • Bolaget grundas av Marcus Gullberg och Christian Jansson som startar direktimport av luft/luftvärmepumpar.
]
2003
 • Bolaget bedriver försäljning till detaljister.
[
2004
 • Verksamheten når en omsättning om 5  MSEK.
]
2005
 • Bolaget Fenab AB, som ägs till 75% av Marcus Gullberg och 25% av Alex Molvin, registreras. Fenab köper därefter ut Gullberg & Jansson från Marcus Gullberg och Christian Jansson och blir moderbolag till Gullberg & Jansson. Bolaget ändrar inriktning till att marknadsföra produkter via återförsäljare.
[
2006
 • Bolaget tar fram både ett nytt produktprogram och en ny strategi. Poolvärmepumpar blir en viktig produkt för Bolaget.
]
2007
 • Gullberg & Jansson och Fenab fusioneras. Gullberg & Jansson får en ny organisation och tar in nya poolprodukter.
[
2008
 • Poolsortimentet utvecklas ytterligare och även sortimentet för villa- och fastighetsvärmepumpar utvecklas. Bolaget har en omsättning om 20 MSEK.
]
2010
 • Under 2009/10 satsar Gullberg & Jansson väsentligt på villavärme utan att uppnå förväntat resultat, varför Bolaget bestämmer sig för att fokusera på poolvärme- och poolreningsprodukter.
[
2012
 • Bolaget listas på AktieTorget. Den totala marknaden för poolvärmepumpar i Norden minskade, vilket påverkade Bolagets omsättning negativt. Försäljningen av produkter inom affärsområdet Villa minskade och Bolaget offentliggjorde att dessa produkter successivt ska fasas ut ur produktsortimentet. Marcus Gullberg, grundare och styrelseledamot i Bolaget, lämnade bolaget operativt.
]
2013
 • Nettoomsättningen ökar med 24 %, tack vare att pooltak lanserades som ny produktgrupp. I juni lanserades också spabad och swimspa, som ytterligare en ny produktgrupp, från Master Spas i USA.
[
2014
 • Nettoomsättningen ökar med 44 %, vilket till största del berodde på en ökad försäljning av pooltak till befintliga och nya kunder i Norden. Bolaget utökar sin specialisering på energibesparande produkter som poolvärmepumpar och pooltak, vilket innebar att Bolaget väljer att avveckla marknadssatsningen på spabad och swimspa från Master Spas.En spridningsemission genomförs, vilket ger cirka 30 nya aktieägare till företaget och tillför Bolaget 446 622 kronor före emissionskostnader. En marknadssatsning i Storbritannien, Frankrike, Spanien och Mellanöstern genomförs.
]
2015
 • Gullberg & Janssons nettoomsättning ökar med 28 %. Gullberg & Jansson lanserar framgångsrikt en ny exklusiv standardserie av skjutbara pooltak, Nova Comfort och Stella Comfort.
[
2016
 • Gullberg & Jansson flyttade i januari huvudkontoret från Höganäs till Helsingborg. Bolaget förvärvar bolagen Poolvärlden AB och Stads & Park Produkter i Stockholm AB. Bolaget lanserar sin nästa generations miljösmarta poolvärmepumpar.
]
2017
 • Nettoomsättningen ökar med 56%, vilket beror på genomförd verksamhetsintegration och en lyckad marknadslansering av nya miljösmarta poolprodukter som t.ex. pooltaket Leia.

  Moderbolaget i Gullberg & Jansson och dotterbolaget Poolvärlden AB integrerar sina verksamheter inom swimmingpoolbranschen och Poolvärlden AB ändrar namn till Gullberg & Jansson of Sweden AB.

[
2018
 • Nettoomsättningen ökar med 16,5% och rörelseresultatet EBITA med 96%. Den 28 juni utsågs Peter Bäck till posten som VD i Gullberg & Jansson AB och Gullberg & Jansson of Sweden AB.
]
2019
 • Fortsatt fokus på expansion och lönsamhet.
[
2021
 • Nordic Relax of Sweden lanserar infraröd bastu. Förvärv av Nomaco-bolagen.

 

]
2022
 • Bolaget Gullberg & Jansson Service och Installation bildas. Förvärv av Ecta AB.