Alex Molvin, f.d. VD i Gullberg & Jansson AB, har 23 november 2018 sålt hela sitt innehav, motsvarande 8,9% av kapitalet, i Gullberg & Jansson AB. Alex Molvin lämnade bolaget den 1 juli 2018.

För ytterligare information:

Gaétan Boyer, Styrelseordförande
gaetan.boyer@gullbergjansson.se, Tel: +46 73 35 46 025

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg
Tel: +46 42 311 15 00
Fax: +46 42 34 02 10
E-post: info@gullbergjansson.se
Hemsida: www.gullbergjansson.se

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018.

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom den professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.