Delårsrapport januari – mars 2022

I en utmanande marknad inleder Gullberg & Jansson 2022 stabilt FÖRSTA KVARTALET 2022 Nettoomsättning 98,3 (64,4) MSEK Rörelseresultat, EBITA 15,4 (14,6) MSEK* Resultat efter skatt 6,8 (11,3) MSEK** KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel...

Årsredovisning 2021

Gullberg & Janssons årsredovisning 2021 finns tillgänglig att ladda ner i PDF format Gullberg Jansson AB (publ) årsredovisning 2021

Gullberg & Jansson AB firar 10 år på börsen!

Bästa aktieägare, Vi firar 10 år på börsen med sommarens härligaste poolparty. Välkommen till oss på Hortensiagatan 7 i Helsingborg, söndagen den 19 juni klockan 13.00-17.00. Vi bjuder på lättare förtäring, god dryck och härlig stämning. OSA senast den 1 juni,...

Gullberg & Jansson tillträder aktierna i Ecta AB

Gullberg & Jansson AB undertecknade den 1 april 2022 ett köpeavtal om att förvärva 70% av aktierna i Ecta AB. Ecta AB innehar agenturen för holländska Creative Outdoor Products B.V. där OFYR är det största och mest välkända varumärket. Ecta AB hade 2021 en...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GULLBERG & JANSSON AB (PUBL)

Aktieägarna i Gullberg & Jansson AB (publ), 556690-5989, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl 14.00 i bolagets lokaler på Hortensiagatan 7 i Helsingborg samt via länk. Covid-19 Trots att spridningen av och hälsoriskerna med Covid-19 har...

Gullberg & Jansson AB förvärvar 70% av Ecta AB

Gullberg & Jansson AB, listade på Spotlight Next, har tecknat ett slutgiltigt avtal om att förvärva 70% av Ecta AB. Ecta AB innehar agenturen för holländska Creative Outdoor Products B.V. där OFYR är det största och mest välkända varumärket. Att laga mat med OFYRs...