Gullberg & Jansson of Sweden AB lanserar en poolpanel!

Gullberg & Jansson of Sweden AB har i januari lanserat en ny exklusiv poolpanel. Kommentar- ”För att lära känna slutkonsumenter på en ny nivå lanserar vi en poolpanel för konsumenter som byggt eller håller på att bygga pool. Via vår panel kommer vi närmre de som...

VD i Gullberg & Jansson AB (publ) skänker aktier

Peter Bäck, vd och koncernchef i Gullberg & Jansson AB (publ) skänker fyra poster om 1000 aktier, totalt 4000 aktier, till sina vuxna barn. Peter Bäcks innehav uppgår nu till 114 200 mot tidigare 118 200. Helsingborg den 11 januari, 2021. Gullberg & Jansson AB...