Vårtips för ditt pooltak!

Efter vintern kräver vissa pooltak en liten efterjustering för att fungera optimalt under badsäsongen.

Ett vanligt förekommande problem är att pooltakets sektioner fastnar / skrapar i bottenskenan, framförallt när det är monterat på trädäck!

Trä är ett levande material som rör sig med tid och yttre omständigheter, vilket får till följd att både låsdetaljer och främst vindhakar kräver injustering med jämna mellanrum.

Justeringen utför du enkelt själv, förslagsvis i samband med ett härligt dopp i din pool, det underlättar nämligen att stå på botten av poolen och justera vindhakarna inifrån, en insexnyckel är det enda verktyg som krävs.

Vindhakarna har till uppgift att hålla taket på plats i skenorna vid blåst, och ska under normala förhållande ”sväva” fritt i skenans profil, se bild 1.

Bild 1.

Här visar vi stegvis hur du justerar vindhakarnas position i höjdled så att de går fritt från profilen:

Börja med att lossa den nedre skruven motsols ca ½-1 varv. Se bild 2.

OBS! Denna skruv håller även hjulet på plats och sitter med en mutter på insidan, så får EJ lossas helt.

Bild 2.

Lossa därefter den övre skruven motsols ca ½-1 varv tills du känner att det går att röra skruven upp och ned. Se bild 3.

Bild 3.

Justera vindhaken så att den går fritt inne i profilens spår och spänn därefter åt skruvarna i omvänd ordning!

Upprepa detta på samtliga vindhakar och kontrollera så att pooltakets samtliga sektioner löper smidigt och utan skrapande ljud.

Tänk även på att hålla dina bottenskenor rena från löv, sten och annan smuts!

Njut sedan av en lång och solig poolsäsong med mycket bad och lättrullande pooltak!