För närvarande är det problem med start och stopp funktionen för poolvärmepumpen i vår app AquaTemp. Problemet omfattar både iOS och Android.
Vi arbetar på en lösning men har i skrivande stund ingen estimering på när problemet ska vara löst.