För närvarande är det problem med AquaTemp och senaste Android 10 uppdateringen från Google.
Vi arbeta på en lösning men har i skrivande stund ingen estimering på när problemet ska vara löst.