Sedan den 15 juni fungerar tyvärr inte temperaturhistoriken i Pooltemp. Detta på grund av ett serverfel.
Felsökning pågår och vi hoppas på att lösa felet så snart som möjligt!