Vi har för närvarande driftstörningar på WiFi-servern och i vår app Aquatemp, problemet omfattar både iOS och Android.
Vi arbetar febrilt med att hitta en lösning men har i skrivande stund ingen estimering på när problemet kan vara löst.

I höstas tog vi beslut om att flytta vår server till Europa och uppgradera från tidigare app PoolTemp till nuvarande app AquaTemp.
Att flytta servern och uppgradera till AquaTemp var en del i vårt utvecklings- och kvalitetsarbete och vi arbetar för att säkra driften av appen ytterligare.