Jesper Bendtzen tillträder som ny VD i Ecta AB den 1 november 2023. Jesper är och förblir sedan tidigare även VD i Gullberg & Jansson of Sweden. Han efterträder Johannes Stålhammar som lämnar Ecta AB.

”Både Ecta och Gullberg & Jansson of Sweden jobbar mot liknande kundsegment, vi kan nyttja ledning och försäljningsresurser på ett mer effektivt sätt som gynnar båda bolagen,” säger Jesper Bendtzen.

Helsingborg den 31 oktober, 2023
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63
 

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989
 

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.