Gullberg & Jansson AB, listade på Spotlight Next, har tecknat ett slutgiltigt avtal om att förvärva 70% av Ecta AB. Ecta AB innehar agenturen för holländska Creative Outdoor Products B.V. där OFYR är det största och mest välkända varumärket. Att laga mat med OFYRs produkter är roligt, enkelt och variationsrikt. Produkterna säljs via webshop i egen regi och via utvalda återförsäljare på den svenska marknaden.

– Med förvärvet av Ecta AB och tillsammans med varumärket OFYR får vi fler produkter i premiumsegmentet för hem och trädgård, säger Peter Bäck, VD Gullberg & Jansson.

– Vi har framgångsrikt drivit försäljningen av OFYRs produkter sedan 2017 och känner oss nu redo att accelerera försäljningen tillsammans med Gullberg & Jansson, säger Per Fritzell och Peter Lind, Ectas ägare.

Vid tillträdet betalar Gullberg & Jansson en total köpeskilling om 4 605 398 kronor till ägarbolagen BFC Sales AB och Perfetto Madre AB.

Helsingborg den 1 april, 2022

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00

E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.