Första handelsdag utan likviditetsgaranti var den 5 september 2020.

I samband med vår notering på Spotlight Next sade vi upp avtalet om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Bolagets aktie bedöms ha god spridning, varpå likviditetsgarantin inte längre behövs.

Helsingborg den 23 september, 2020

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63
Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter inom professionella grönytebranschen och Nordic Relax of Sweden inom hälsa och välbefinnande. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.