Gullberg & Jansson AB (publ.) bildar under november månad dotterbolaget Nordic Relax of Sweden AB för framtida syften. Bolaget ska bedriva försäljning av produkter för hälsa och välbefinnande.

VD Peter Bäck kommenterar: Vi väljer nu att bilda dotterbolaget Nordic Relax of Sweden AB som främst kommer vara verksamt inom relax- och wellnessbranschen. Vi märker att fler människor idag investerar allt mer i sitt eget välbefinnande och vi ser en potential inom detta område.Vi ser med glädje och tillförsikt fram emot att utveckla ett nytt affärsområde inom Gullberg & Jansson koncernen.

Helsingborg den 21 november, 2019

Gullberg & Jansson AB (publ.)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.