Som aktieägare i Gullberg & Jansson AB kan du från och med 15 maj erhålla 10% rabatt i våra webbutiker. Aktieägarrabatten gäller för dig som äger minst 200 aktier i Gullberg & Jansson AB (publ). Rabatten gäller även för aktieägarens familj, (maka, make, sambo samt egna barn under 18 år).

Rabatten gäller på hela vårt sortiment i följande webbutiker.

För att utnyttja rabatten mejlar du info@goj.se ett intyg på ditt aktieägarskap och därefter erhåller du en rabattkod att nyttja i våra webbutiker.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta Julia Svenmo på julia.svenmo@gullbergjansson.se.

Helsingborg den 11 maj, 2023
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.