Gullberg & Jansson AB har idag tecknat avtal om att förvärva 80% av aktierna i energioptimeringsbolaget Optiheat AB. Säljare är Sven-Arne Karlsson och Helen Svensson via sitt bolag Sösdala Holding AB. Sösdala Holdings aktieinnehav i bolaget uppgår därefter till 20%.

Optiheat är ett energioptimeringsföretag som arbetar med utveckling av produkter och lösningar för både offentliga och privata installationer, kommersiella lokaler, privata villor och pooler etc. Bolaget omsätter på årsbasis idag ca 3,6 MSEK och har en mycket intressant projektportfölj för 2023 och framåt. I affären ingår även fastigheten och utrustning för produktion och produktutveckling, produktionen kommer att fortsätta bedrivas i Sösdala.

Tillträdet sker under november 2022 och köpeskillingen uppgår till 12 MSEK som finansieras med egen kassa om 11 MSEK samt nyemitterade aktier i Gullberg & Jansson AB motsvarande 1 MSEK. Nyemissionen görs med en aktiekurs på 53,60 SEK beräknat på ett genomsnitt under 10 dagar före den 7 oktober 2022, viket motsvarar 18 657 aktier.

Peter Bäck, VD och koncernchef kommenterar ”Jag är mycket glad och stolt över förvärvet som innebär att Optiheat på bred front kommer att kunna erbjuda marknaden sina produkter och att Gullberg & Jansson får ytterligare ett affärsområde i en bransch med väldigt stor potential.”

Optiheat besitter en mycket hög kunskap och kompetens inom hela marknaden för energieffektivisering till både nya och befintliga installationer.

Sven-Arne Karlsson kommenterar ”Det ska bli oerhört spännande och stimulerande att få vara delaktig i denna tillväxtresa tillsammans med Gullberg & Jansson.”

Helsingborg den 7 oktober, 2022
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2022.

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.