Efter en lyckad poolvärmepumpskampanj skänker Gullberg & Jansson 56 300:- till förmån för WaterAids viktiga arbete i världen.
VD Peter Bäck kommenterar: Vi på Gullberg & Jansson är både glada och stolta över att kunna bidra till WaterAids arbete för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten. Rent vatten är en grundläggande mänsklig rättighet men nästan en tiondel av världens befolkning saknar tillgång till just detta. Vi vill tacka alla våra kunder som aktivt deltagit i vår kampanj – tack vare Er kan WaterAid förändra liv.

För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63
Gullberg & Jansson AB (publ) Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.