Gullberg & Jansson undertecknade den 7 oktober 2022 ett köpeavtal med att förvärva 80% av aktierna i Optiheat AB.
Optiheat är ett energioptimeringsföretag som arbetar med utveckling av produkter och lösningar för både offentliga och privata installationer, kommersiella lokaler, privata villor och pooler. Optiheat hade 2021 en omsättning på 3 599 KSEK och ett rörelseresultat EBITA på 80 KSEK. Gullberg & Jansson betalar 12 miljoner för 80% av bolaget, som finansieras med egen kassa om 11 miljoner samt nyemitterade aktier Gullberg & Jansson AB motsvarande 1 MSEK.

Gullberg & Jansson har tillträtt sina aktier idag den 11 november 2022.

”Det ska bli oerhört kul och spännande att utveckla Optiheat i en bransch med väldigt stor potential” säger Peter Bäck, VD Gullberg & Jansson.

Helsingborg den 11 november, 2022

Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.