Peter Bäck, VD och Gaetan Boyer, styrelseordförande i Gullberg & Jansson AB, ökar sitt ägande i bolaget. 

Gaetan Boyer, styrelseordförande i Gullberg & Jansson AB har mellan den 8 och 13 mars 2019 köpt 149 700 aktier för 3,71 kronor per aktie i Gullberg & Jansson AB (publ). Den 12 mars har Gaetan Boyer sålt 55 700 aktier för 4,37 kronor per aktie. Köpare av aktier är personal i Gullberg & Jansson AB.
Gaetan Boyer ägde sedan tidigare 1 761 092 aktier. Efter köp och försäljning uppgår hans innehav till 1 855 092 aktier, motsvarande 21,61 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

LMK Ventures har den 12 mars 2019 sålt 50 000 aktier för 4,50 kronor per aktie. LMK Ventures ägde sedan tidigare 1 533 628 aktier. Efter försäljningen uppgår LMK Ventures innehav till 1 483 628 aktier, motsvarande 17,29 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Köpare av aktier är personal i Gullberg & Jansson.

Peter Bäck, VD i Gullberg & Jansson AB, har den 12 Mars 2019 köpt 100 000 aktier för 4,50 kronor per aktie i Gullberg & Jansson AB (publ). Peter Bäck ägde sedan tidigare 18 200 aktier. Efter köpet uppgår hans innehav till 118 200 aktier, motsvarande 1,38 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Helsingborg den 14 mars, 2019

Gullberg & Jansson AB (publ) 

Peter Bäck 
Verkställande direktör 

För ytterligare information:
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63  

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2019.