Gaétan Boyer, styrelseordförande i Gullberg & Jansson AB har den 29 mars 2023 förvärvat 50 000 aktier i bolaget. Hans fru, Pernilla Boyer, har samma dag förvärvat 150 000 aktier och familjens bolag Hamberg Förvaltning AB, där Gaétan är vice vd har förvärvat 50 000 aktier. Det totala förvärvet ligger på 7,59 Mkr.

Gaetan Boyer, styrelseordförande, kommenterar: ”Jag tillsammans med min familj är långsiktiga ägare i Gullberg & Jansson och ser en stor potential för fortsatt tillväxt i bolaget med utveckling inom framförallt affärsområdena Hem och Utemiljö och Professionell Grönyta samt den nya satsningen inom energisektorn via förvärvet av Optiheat”

Helsingborg den 3 april, 2023
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.