Vid ordinarie bolagsstämma 2022 i LMK Ventures beslutades om att bolagets innehav av totalt 1 483 628 aktier i Gullberg & Jansson AB skall delas ut till aktieägarna i LMK Ventures. Efter utdelningen har LMK Ventures AB inga aktier i Gullberg & Jansson. LMK Industri äger 1 112 721 aktier i Gullberg & Jansson AB, motsvarande en ägarandel på 12,77%. Minoritetsdelägarna i LMK Ventures äger 370 907 aktier i Gullberg & Jansson AB.

Eventuella frågor besvaras av Gaetan Boyer, styrelseordförande eller Peter Bäck, VD.
Gaetan Boyer, gaetan.boyer@gullbergjansson.se 073 354 6025
Peter Bäck, peter.back@gullbergjansson.se 070 646 46 63

Helsingborg den 20 oktober, 2022

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.