Den 21 maj hölls årsstämma i Gullberg & Jansson AB.

Protokoll årsstämma 2024_GJAB.

Helsingborg den 21 maj, 2024

Peter Bäck

För ytterligare information

Peter Bäck, VD
E-post: peter.back@gullbergjansson.se
Tel: +46 706 46 46 63

E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.