Den 14 oktober hölls en extra bolagsstämma i Gullberg & Jansson AB. Se protokoll nedan.

Protokoll extra bolagsstämma 20201014

Helsingborg den 15 oktober, 2020

Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63
Gullberg & Jansson AB (publ) Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00,
Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se,
Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter inom professionella grönytebranschen och Nordic Relax of Sweden inom hälsa och välbefinnande. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.