Gullberg & Janssons dotterbolag, Nomaco Danmark A/S som är ledande leverantör av fossilfria grönytemaskiner, verktyg och arbetsfordon har mottagit en order på 46 stycken arbetsfordon av modellen Melex N-50 från det danska försvaret. Det totala ordervärdet uppskattas till 16,85 MSEK. Ordern kommer levereras under första kvartalet 2024. 

”Vi på Nomaco är väldigt stolta över att leverera arbetsfordon till det danska försvaret. I över 30 år har vi levererat fossilfria arbetsfordon i Norden, detta är vår största order sett till både antal fordon och omsättning vilket är extra roligt” säger Benny Svenningsen, VD Nomaco

Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2023.

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.