1 juni blir Christian Hjortmar ny VD i Stads & Park Produkter i Stockholm AB. Christian är sedan tidigare anställd som säljare i bolaget. Bolagets tidigare VD, Gaetan Boyer, kommer att fortsätta i sin roll som arbetande styrelseordförande i Gullberg & Jansson koncernen.

”Stads & Park Produkter i Stockholm AB är med sina innovativa och miljösmarta produkter ett bolag i tiden och jag ser med spänning fram emot att vara med och utveckla detta bolag som en del av Gullberg & Jansson koncernen” säger Christian Hjortmar.
Koncernens VD Peter Bäck kommenterar: För oss i koncernens ledning är det viktigt att cheferna i våra dotterbolag har en säljande roll och närkontakt med marknaden. Vi välkomnar varmt Christian i sin nya roll!

Helsingborg den 1 juni, 2020
Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter inom professionella grönytebranschen och Nordic Relax of Sweden inom hälsa och välbefinnande. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.