Utsläppsfria, tysta och med märkbart lägre vikt men lika robusta och kraftfulla. I mars 2020 lanserar Stads & Parkprodukter tre beprövade gräsklippare från AS-Motor i batteridrivna versioner.
De tre nya modellerna från AS-Motor är lika robusta och kraftfulla som tidigare gräsklippare men har en märkbart lägre vikt. Ett intelligent styrsystem till motorn kontrollerar hur mycket effekt som behövs. Med ett kraftfullt och uppladdningsbart batteri kan modellerna klippa från 30 till 45 minuter beroende på modell och arbetsområde.
Med en batteridriven gräsklippare sänks den dagliga driftkostnaden. En laddningsprocess kostar en bråkdel av vad det skulle kosta att fylla tanken till en förbränningsmotor, det innebär att du kan spara ca 85% i bränslekostnad.
Alla tre modellerna är tysta och utsläppsfria vilket underlättar arbetet kring skolor, kyrkor och bostadsområden.

Stockholm den 25 februari, 2020
Stads & Park Produkter i Stockholm AB

Gaetan Boyer
Verkställande direktör

För ytterligare information
Gaetan Boyer, VD, E-post: gaetan.boyer@gullbergjansson.se, Tel: +46 733 54 60 25

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB är verksamt inom swimmingpoolbranschen. Pooltak och poolvärmepumpar är huvudprodukter men bolaget erbjuder även andra typer av pooltäckning, poolrobotar, automatisk rening etc. Dotterbolaget Stads & Park Produkter i Stockholm AB erbjuder en mängd nyskapande lösningar och produkter från ledande aktörer inom grönyteskötsel för miljömedvetna proffs. Under 2019 grundades ett tredje dotterbolag, Nordic Relax of Sweden AB, som kommer tillhandahålla produkter för hälsa och välbefinnande. Gullberg & Jansson AB (publ) har sitt huvudkontor i Helsingborg.