Gullberg & Jansson utser Peter Bäck som ny VD i Gullberg & Jansson AB (publ) och i affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden AB. Peter Bäck har tidigare varit Försäljningschef i affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden. Gullberg & Janssons tidigare VD, Alex Molvin, som varit anställd sedan 2012, lämnar sin tjänst omgående.
– Gullberg & Jansson har haft en hög nettoomsättningstillväxt under de senaste åren och har gått från 21 MSEK i omsättning år 2012 till 88 MSEK i omsättning år 2017. Styrelsen har beslutat om VD-byte för att implementera en ny strategi där lönsamhet ska stå mer i fokus. Försäljningen under första kvartalet 2018 motsvarande inte våra förväntningar på grund av den långa och kalla vintern, men det varma och soliga vädret under andra kvartalet har däremot gynnat vår försäljning, säger Gaétan Boyer, Styrelseordförande i Gullberg & Jansson AB. 
Peter Bäck, född 1964, har tidigare varit Försäljningschef i affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden och har varit anställd där sedan 2016. Peter Bäck har dessförinnan bland annat varit VD i CS Byggteknik AB.
Affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Parkprodukter har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är väderkänslig och påverkas positivt av varmt och soligt väder.

För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 70 64 64 663
Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018.

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg
Tel: +46 42 311 15 00
Fax: +46 42 34 02 10
E-post: info@gullbergjansson.seHemsida: www.gullbergjansson.se 
Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom den professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet GJAB.