Aqua Temp

En uppdatering av appen Aqua Temp kommer inom kort att finnas tillgänglig för både iOS och Android.

Ny VD i Stads & Park Produkter i Stockholm AB!

1 juni blir Christian Hjortmar ny VD i Stads & Park Produkter i Stockholm AB. Christian är sedan tidigare anställd som säljare i bolaget. Bolagets tidigare VD, Gaetan Boyer, kommer att fortsätta i sin roll som arbetande styrelseordförande i Gullberg &...

Gullberg & Jansson Ab (publ.): Delårsrapport januari-mars 2020

Ökad omsättning, ökat resultat och finansiell styrka skapar stabil grund för fortsatt utveckling. Första kvartalet 2020 Omsättning och resultat• Nettoomsättning 27,2 (16,8) MSEK• Rörelseresultat, EBITA 3,2 (-0,1) MSEK*• Resultat efter skatt 1,9 (-0,1) MSEK***...